Kariéra po škole?!
Veletrh BAF
Více o veletrhu
Přihláška
Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii
10. ročník

9. duben 2019
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
Hradec Králové, 500 05, Česká republika


Vystavovatel:
Fakturační adresa:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Forma účasti (požadované zaškrtněte):
Hlavní vystavovatel 1 den 32.000,- Kč
Výstavní plocha 3x3m (2 stoly, 4 židle, přípojka k elektrické síti), 2 prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 míst), logo na propagačních materiálech, umístění odkazu na našich internetových stránkách
Vystavovatel 1 den 20.000,- Kč
Výstavní plocha 2x2m (1 stůl, 2 židle, přípojka k elektrické síti), prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 míst), umístění odkazu na našich internetových stránkách
Malý vystavovatel 1 den 12.000,- Kč
Výstavní plocha 2x2m (1 stůl, 2 židle, přípojka k elektrické síti)
Letáky návštěvníkům 5.000,- Kč
Vložení Vašich letáků do každého balíčku pro návštěvníky, rozmístění Vašich plakatů na Veletrhu
Internet Umístění odkazu na našich internetových stránkách:   2.500 Kč
Prezentace 15 min:   2.500 Kč
Jiné
Např. dobrovolný příspěvěk na studentskou kulturní činnost, catering, tisk reklamních materiálů, atd.
Ceny jsou konečné, Spolek českých studentů farmacie není plátcem DPH.

Podrobnosti ohledně prezentace vystavovatelů (pro lepší organizaci programu):
Preferovaný čas přednášky:
Jiné požadavky či poznámky:


1) Vyplněním přihlášky se Vystavovatel zavazuje uhradit řádně vystavenou fakturu.
2) V případě zrušení účasti se Vystavovatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, v případě zrušení účasti méně než 2 týdny před událostí Vystavovatel uhradí plnou sumu.

3) V případě zaslání materiálů k tisku ve špatném formátu a následnou úpravu grafikem vystavovatel uhradí 2.000 Kč/1 strana A5. Návod na správné zpracování Vám bude zaslán na e-mail.

V případě dotazu nás kontaktujte na emailovou adresu vnitro@scsf.cz.
Přihláška musí být odeslána nejpozději do 31. března 2019. Obratem Vám bude zaslána faktura, kde bude uvedeno bankovní spojení a podrobnosti transakce.
Místo:
Datum:


Hlavní vystavovatelé

Vystavovatelé

Malí vystavovatelé