Chybí vám odborná pracovní síla?
Veletrh BAF
Více o veletrhu

Informace a ceník

Kapacita veletrhu: Na Veletrhu počítáme s účastí 28 vystavovatelů, kteří budou mít k dispozici vlastní vystavovací plochu.

Cílová skupina: Čeští a slovenští studenti farmacie, návštěvnost minulých ročníků přes 700 studentů.

Farmacie

Absolvent studijního programu farmacie má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o látkách užívaných při jejich přípravě, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení léčiv a léčivých přípravků. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně-ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Je schopen pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv, jejich výrobě, kontrole, distribuci, v lékárenství, v oblasti klinické farmakologie.

Zdravotnická bioanalytika

Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent bakalářského studia je vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví, zařazený především do klinických laboratoří. Je specializován pro práci ve všech typech laboratoří klinických oborů s laboratorní složkou a dále v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby.

Postgraduální doktorská studia

Počet doktorandů na fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové má stoupající tendenci, postgraduálnímu studiu se zde věnují nejen absolventi oboru všeobecného lékařství a oboru farmacie, ale například i absolventi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Postgraduální studium je zaměřeno jak na teoretické, tak klinické obory.

Hlavní vystavovatel

32.000 Kč
výstavní plocha 3x3m
výběr místa na veletrhu
2 prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 - 250 míst)
reklama v bookletu
logo na propagačních materiálech
umístění odkazu na našich internetových stránkách

Vystavovatel

20.000 Kč
výstavní plocha 2x2m
prezentace na 15 minut ve velkém přednáškovém sále (180 - 250 míst)
reklama v bookletu
umístění odkazu na našich internetových stránkách

Malý vystavovatel

12.000 Kč
výstavní plocha 2x2m, umístění odkazu na našich internetových stránkách, logo v bookletu.

Hlavní vystavovatelé

Vystavovatelé

Malí vystavovatelé